joi, 23 februarie 2017

Mulţumesc pentru... / I thank for...

[below in English]

Uneori trebuie să mai și mulțumim. Normal ar fi să facem asta zi de zi și clipă de clipă, dar noi uităm, omitem sau considerăm că nu e nevoie. Ei bine, e. Privind retrospectiv, vom observa cât de binecuvântată ne e viața. Poate că nu avem tot ceea ce ne dorim, poate considerăm că mai avem pași de făcut pentru a ne simți împliniți, însă cu siguranță avem motive să fim recunoscători. Viața însăși e o binecuvântare.

Eu am simțit nevoia ca azi să mulțumesc în cuvinte simple, puține, pentru tot ce am. Sunt o multitudine de sentimente în inima mea, dar sunt conștientă că nu am cum să le exprim pe foaia virtuală.

Așadar, sunt astăzi, și în fiecare zi, recunoscătoare pentru tot ceea ce înseamnă viața mea, pentru părțile ușoare și pentru părțile grele din ea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii pe care i-am întâlnit în călătoria mea. Îi mulțumesc pentru că veghează neîncetat asupra mea și pentru că îmi umple sufletul de iubire. Îi mulțumesc pentru că îmi ghidează pașii în drumul meu și nu mă lasă să rătăcesc prin întuneric, ci lumina Lui se revarsă necontenit peste mine. Îi mulțumesc până și pentru dificultățile prin care trec. Nu aș fi ajuns aici fără ele.

Sunt recunoscătoare pentru tot ce am enumerat aici și pentru multe altele... Am văzut cerul în dimineața aceasta și e cel mai important lucru.

Tu pentru ce ești recunoscător / recunoscătoare?


-----------------------------------------------------------------------------


Sometimes we have to thank. It would be normal to do this everyday and every moment, but we forget, we omit or we feel it is not necessary. Well, it is. Looking back, we will see how blessed our life is. Maybe we do not have everything we want, we may think there are steps to make in order to feel fulfilled, but we certainly have reasons to be grateful. Life itself is a blessing.

I felt the need to thank today in simple, little words for everything I have. There are a lot of feelings in my heart, but I am aware that I cannot express them on the virtual sheet.

So, today, and every day, I am grateful for everything my life means, for the easy parts and for the heavy parts of it. I thank God for the people I met on my journey. I thank Him because He constantly watches over me and because He fills my soul with love. I thank Him for guiding my steps in my road and not letting me wander through darkness, that His light pours over me constantly. I thank Him even for the difficulties I'm going through. I would not have gotten here without them.

I am grateful for everything I have listed here and for many other things... I saw the sky in this morning and it is the most important thing.

What are you grateful for?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu