luni, 1 ianuarie 2018

An nou fericit! / Happy New Year!

[below in English]

Eu nu am scris ieri. Sunt atipică. Prefer începutul în detrimentul sfârșitului. Îmi place mai mult să fac cunoștință decât să îmi iau rămas bun.

Au trecut și sărbătorile, parcă a fost totul doar un vis. Moșul ne-a vizitat, așa, pe fugă și a lăsat în urma lui speranța și exuberanța copilăriei. Timpul nu așteaptă ca noi să fim pregătiți să îi dăm drumul, ci pleacă grăbit mai departe. Sau noi trecem prin el, de fapt?... Eh, nu e locul sau momentul pentru acest subiect. Am ceva mult mai interesant (pentru mine) de spus.

E un an. E un an de când "Be special, be you" a luat ființă. Blogul meu, copilul meu, a fost expus lumii în urmă cu fix un an. Poate că nu mi-am făcut treaba așa cum ar fi trebuit, poate că nu am scris suficient de mult sau de bine. Oricum ar fi, acest proiect reprezintă o parte din sufletul meu. Doamne, s-au întâmplat atâtea lucruri minunate în ultimul an! Îmi era o teamă imensă de părerile oamenilor, de judecățile lor.

Blogul m-a ajutat să îmi depășesc mai multe frici și să devin un om mai bun. Sună a clișeu, știu, dar nu am ce să fac. E cât se poate de adevărat. M-am maturizat în anul care a trecut, am descoperit lume faină, am râs, am scris, m-am stresat și am uitat de griji. Ar fi atât de multe de scris și de spus încât, dacă aș menționa totul, aș eclipsa noul an. Nu ar fi corect, nu-i așa?

2018, trebuie să muncești din greu pentru a-l egala pe 2017. Totuși, nu îmi fac griji. Anul ce tocmai a trecut nu mi-a luat speranța și încrederea într-un viitor minunat, ci le-a amplificat. Așadar, eu cred în tine! Cred, ba nu, sunt sigură că te vei ridica la nivelul lui 2017 și că îl vei depăși. Până atunci, te rog să fii bun cu toți cititorii mei și nu numai! Fii luminos, haios, uneori serios și întotdeauna vesel!

Îți mulțumesc ție, celui care citești acum aceste rânduri scrise din inimă (nu voi scrie vreodată altfel)! Îți mulțumesc că ai răbdare cu mine și că încerci să mă înțelegi! Înseamnă nespus de mult pentru mine. Îți doresc un an în care cele mai ireale visuri să ți se îndeplinească și să fii fericit!

Eu voi continua să scriu cu fiecare ocazie ivită și sper ca gândurile mele înșirate pe aici să ajute cât mai mulți oameni. Viața e frumoasă, trebuie doar privită cu optimism. În final, nu uita aceste 4 cuvinte: fii special, fii tu!

-----------------------------------------------------------------------------

I did not write yesterday. I'm different. I prefer the beginning and not the end. I like more to meet new things / people than to say goodbye.

The holidays are over and they seem now just like a dream. Santa Claus visited us on the run and left behind the hope and exuberance of the childhood. Time does not wait for us to be ready to let it go, but go in a rush. Or are we going through it, in fact?... Eh, this is not the place or time for this subject. I have something more interesting (for me) to say.

It's been a year since "Be special, be you" was born. My blog, my child, was exposed to the world a year ago. Maybe I did not do my job as I should, maybe I did not write enough or well. Anyway, this project is part of my soul. God, so many wonderful things happened last year! I was so afraid of people's opinions, of their judgments.

The blog helped me overcome my fears and become a better person. It sounds cliché, I know, but it's nothing I can do to change it. It's true. I grew up in the past year, I met a lot of interesting persons, I laughed, I wrote, I was stressed and I forgot the worries. There would be so much to write and say, but I would just put a shadow on the New Year. It would not be fair, would it?

2018, you have to work hard in order to become as good as 2017 was. Still, I do not worry. The year that has just passed did not take my hope and confidence in a wonderful future, it has amplified them. So, I believe in you! I believe, no, I'm sure that you will be even better than 2017. Until then, please be kind with all my readers and to everyone! Be bright, funny, sometimes serious and always cheerful!

Thank you, the one who is reading this! Thank you for your patience with me and for trying to understand me! It means a lot to me. I wish you a new year in which your biggest dreams come true and to be happy!

I will continue to write and I hope that my thoughts here will help as many people as possible. Life is beautiful, if you have an optimistic perspective. In the end, do not forget these four words: be special, be you!