joi, 9 martie 2017

Scrisoare pentru mama / A letter for my mother


[below in English]

Draga mea mamă,

Mă emoţionez de fiecare dată când vorbesc despre tine şi îmi e foarte greu să-ţi scriu, dar meriţi. Meriţi această bucăţică din sufletul meu expusă aici şi mult mai mult de atât. Meriţi ca lumea să stie cât de minunată eşti.

Ziua femeii, în special a mamei, a fost ieri. Ştiu şi îmi cer iertare de întârziere. M-am luat cu multe alte lucruri de zi cu zi şi nici măcar nu ţi-am spus un “La mulţi ani!” cum se cuvine, ci am aruncat unul în graba dintre două activităţi. Trist e că mi-am dat seama abia în dimineaţa aceasta...  Astfel că, te rog să mă ierţi, mami, şi să ştii că rândurile ce urmează sunt scrise din toată inima mea.

Nu oricine e dispus să renunţe la planurile sale, la aspiraţii, practic la întreaga viaţă pentru altcineva. Tu ai făcut-o pentru mine şi nu mi-ai spus vreodată că regreţi alegerea. Mă însoţeşti pretutindeni, fiind mereu gata să-mi sari în ajutor.

Ne certăm des. Mai mult te cerţi tu cu mine decât eu cu tine, aşa cum spun adesea. Însă, pentru prima dată în istorie, recunosc că îţi dau motive. Nenumărate. Nu sunt perfectă. Sunt zăpăcită, enervantă şi pretenţioasă, dar tu mă iubeşti cu toate defectele mele. Mă ierţi atunci când nici măcar eu n-o fac. Îmi explici cum ai proceda tu în anumite împrejurări şi apoi mă laşi să iau propriile decizii. Mă susţii în tot ceea ce fac. Să ştii că regret nespus atunci când te supăr, chiar dacă, de cele mai multe ori, orgoliul primează şi reacţionez asemenea unui copil răsfăţat.

Eşti înţelegătoare, iubitoare şi cea mai luptătoare femeie pe care o cunosc. Cu o îmbrăţişare de a ta linişteşti toate apele tulburi ce-mi chinuie sufletul. Eşti modestă şi ai un suflet extraordinar de bun. Nu-ţi doreşti cadouri scumpe, nici nu te gândeşti la tine vreo clipă, ci faci totul spre binele meu şi al Ioanei. Apreciezi fiecare detaliu şi te bucuri chiar şi atunci când îţi dăruim o simplă floare. Nu îţi spun suficient de des, dar sper că simţi cât de mult te iubesc.

Îţi mulţumesc pentru tot. Îţi mulţumesc pentru devotamentul tău. Eşti necondiţionat alături de mine şi mă ajuţi să-mi depăşesc limitele. Îţi mulţumesc că eşti tu. Ţi-am mai spus-o şi o voi repeta toată viaţa: eşti eroina mea. Fără doar şi poate, eşti cea mai bună mamă din univers!

Eşti cea mai specială şi importantă persoană din viaţa mea. Nu aş fi ajuns omul care sunt azi dacă nu erai tu, şi nu o spun la sensul figurat...e cât se poate de real.

Cu toată dragostea,
Dănuţa ta


-----------------------------------------------------------------------------
My dear mom,

I'm emotional every time I talk about you and it's very hard for me to write to you, but you deserve it. You deserve this piece of my soul exposed here and much more than that. You deserve that the world to know how wonderful you are.

The woman's day, especially the mother's, was yesterday. I know and I'm sorry of delay. I was preoccupied with many other things of everyday, and I did not even say a proper "Happy Birthday!" to you, but I threw one in the hurry between two of my activities. The sad thing is that I only realized it this morning ... So please forgive me, mommy, and know that the following lines are written with all my heart.

Not everyone is willing to give up his plans, aspirations, practically all his life for somebody else. You did it for me and you never told me that you regret the choice. You accompany me everywhere, always being ready to help me.

We're fighting a lot. You're arguing more with me than I am with you, as I often say. But for the first time in the history, I admit that I give you reasons. Countless. I'm not perfect. I am distracted, annoying and pretentious, but you love me with all my flaws. You forgive me even when I don't do it. You explain to me how you would do in certain circumstances and then you let me make my own decisions. You support me in everything I do. You know that I regret when I upset you, even if, most of the times, pride is overtaking and I react like a spoiled child.

You are understanding, loving and the most amazing fighter I know. With a hug from you, you calm down all the troubled waters in my soul. You are modest and you have an extraordinary soul. You do not want expensive gifts, you do not even think to yourself for a moment, but you do everything for my and Ioana's good. You appreciate every detail and you enjoy even when we give you a simple flower. I do not tell you often enough, but I hope you feel how much I love you.

Thank you for everything. Thank you for your devotion. You are unconditional with me and you help me to overcome my limits. Thank you for being you. I told you and I will repeat it all my life: you are my heroine. Without any doubt, you are the best mom in the universe!

You are the most special and important person in my life. I would not have become the woman who I'm today without you, and I'm not saying it in the figurative sense...it's as real as it could be.

With all the love,
your Dănuţa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu