joi, 12 octombrie 2017

Trebuie sau vreau / I have to or I want to

[below in English]

Mi-am dorit de mult timp să scriu despre diferența dintre a face ceea ce trebuie sau ceea ce ne place. Uneori limita dintre cele două e abia perceptibilă, însă rareori este inexistentă. De ce? Răspunsul e destul de simplu: vrem să ne ridicăm la nivelul asteptărilor pe care considerăm că ni le stabilesc cei din jurul nostru sau societatea și ne place să fim apreciați, fie că recunoaștem asta sau nu.

Probabil că e imposibil să faci numai ce îți dorești în viață. Nu poți să le ai chiar pe toate, indiferent cât te străduiești, dar despre asta vom discuta / voi scrie cu altă ocazie. Echilibrul e esențial. Trebuie să acceptăm că nu poate fi totul exact după bunul nostru plac și cheia constă în adaptare.

Trebuie să respectăm anumite reguli și să nu facem tot ce ne trece prin cap, dar să nu exagerăm și să trecem în extrema marionetelor. Suntem oameni și avem libertatea de a alege ceea ce contează.

Eu am făcut multe lucruri pentru că așa mi se părea normal. Aveam impresia că trebuie să urmez un drum logic și să îmi las deoparte sentimentele. Credeam că visurile nu sunt menite întotdeauna să devină realitate și că intuiția poate greși. M-am înșelat. Să fii și să faci ceea ce îți dorești e...totul.

Poți merge pe cărarea pregătită de altcineva. Poți deveni medic sau avocat pentru că e meseria unuia dintre părinții tăi și pentru că ei vor să le urmezi exemplul. Poți să ai o relație cu cineva cu care te asemeni și cu care nu te simți împlinit. Poți să trăiești doar de dragul aparențelor. Întrebarea e: vei fi fericit / ă? Tind să înclin balanța spre nu.

Trăiește pentru tine. Indiferent ce ai face, nu vei fi perfect / ă. Idealul e o iluzie și la final vei fi doar tu cu tine...

-----------------------------------------------------------------------------

I've wanted to write about the difference between doing what we have to do and what we would like to do for a long time. Sometimes the limit between these two is barely perceptible, but rarely nonexistent. Why? The answer is quite simple: we want to live up to the expectations we think are set by those around us or by society and we like to be appreciated, whether we admit it or not.

It's probably impossible to do everything you want in your life. You cannot have them all, no matter how hard you try, but we'll talk / I'll write about it another time. Balance is essential. We have to accept that not all things can be exactly as we would like them to be, and the key is adaptation.

We have to follow some rules and not to do everything that crosses our minds, but we shouldn't exaggerate and become puppets. We are human beings and we have the freedom to choose what matters.

I did many things because they seemed normal to me. I had the impression that I should follow a logical path and put aside my feelings. I thought dreams aren't always meant to become reality, and that intuition may be wrong. I was wrong. Being and doing what (who) you want is...everything.

You can go on a path prepared by someone else. You can become a doctor or a lawyer because it is the career of one of your parents and they want you to follow their example. You can have a relationship with someone you are alike and you don't feel fulfilled with. You can live for the sake of appearances. The question is: will you be happy? I tend to say that the answer is no.

Live for yourself. No matter what you do, you will never be perfect. Ideal is an illusion and in the end you will be just with yourself...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu